Formulari recollida vehicle

Accés exclusiu per a clients de Pàrquing de Caravan INN

  Dades personals


  Serveis

  SERVEIS ADDICIONALS
  (Preus en Euros - IVA inclòs)

  VEHICLE

  menys de 4,66m

  4,66 - 6,30m

  6,31 - 7,50m

  més de 7,50m


  (gratuït en contracte cobert Advanced i Premium)

  19,90

  gratuït

  24,50

  gratuït

  29,80

  gratuït

  35,10

  gratuït

  12,90

  15,30

  19,90

  24,90

  19,00

  19,00

  19,00

  19,00


  La pressió estàndard és de 2,7 bar. Si desitgen que ajustem una altra pressió, aquesta ha d'estar visiblement indicada a la caravana (en el pas de roda) o especificar-ho a l'apartat "observacions" d'aquesta ordre de recollida

  gratuït

  gratuït

  gratuït

  gratuït


  (punts de l'1 al 4)


  (preu reduït en contracte cobert Advanced i Premium)

  41,20

  24,60

  49,20

  28,90

  58,60

  33,20

  68,40

  37,40


  Una autèntica cura de rejoveniment per a la seva caravana, recomanat cada 2 anys

  86,40

  109,80

  132,90

  161,80


  Control de 24 punts de seguretat (rodes, suspensió, fre d'inèrcia, enganxall, sistema elèctric exterior, mànega gas, etc.)

  73,50

  73,50

  73,50

  73,50


  Controlem electrònicament la seva caravana en tots els punts susceptibles de filtració d'humitats

  45,90

  45,90

  45,90

  45,90

  9. Avancé

  majors 65 anys, descompte 10% en muntatges i desmuntatges

  92,20

  99,90

  106,80

  112,80

  138,90

  158,10

  164,90

  172,50

  105,60

  123,60

  129,90

  136,50

  20,80

  20,80

  20,80

  20,80


  (descompte en el transport de tornada segons contracte)

  per cada viatge
  Assegurança a tot risc i a tercers inclosa

  48,20

  48,20

  61,30

  69,90

  93,30

  99,90

  consultar

  56,80

  56,80

  72,50

  84,70

  113,70

  117,10

  consultar

  63,90

  63,90

  81,60

  93,60

  124,60

  136,60

  consultar

  73,40

  73,40

  93,70

  105,40

  143,40

  156,90

  consultar


  Mitjançant el present document encarrego a l'empresa CARAVAN INN, S.L. el transport del meu vehicle des del seu dipòsit de Ventalló fins a


  En el cas que la caravana l'hagi de fer servir una altra persona, indiqueu el nom i cognoms d'aquesta:


  Mitjançant la present encarrego a l'empresa CARAVAN INN, S.L. la recollida del meu vehicle des del


  El vehicle ha d'estar a punt per ser enganxat, amb les potes retràctils aixecades i l'enganxall en direcció del camí

  En el cas que la caravana l'hagi fet servir una altra persona, indiqueu el nom i cognoms d'aquesta:

  CARAVAN INN es compromet a realitzar el transport el dia indicat , i encara que no podem concretar una hora determinada intentarem que sigui al més aviat possible.

  El transport del vehicle està cobert per la pòlissa d'assegurances núm. 04TLA5018714 de la companyia LIBERTY INSURANCE GROUP, que cobreix els danys que pugui patir el vehicle durant el trajecte.
  Declaro que el pes sobre l'enganxall no superarà en cap cas 75 Kg, que el pes total no superarà el PMA legal i que el vehicle s'ajusta en tot a la legalitat vigent, fent-me responsable de les conseqüències en cas d'algun incumpliment.
  Estic informat de que aquest transport només es realitzarà si CARAVAN INN ha rebut el pagament correposnent per avançat.

  L'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions pot comportar la cancel·lació de la present ordre de transport.

  L'enviament d'aquesta ordre per Internet implica que accepto les condicions de la mateixa.

  Forma de pagament:
  Els serveis addicionals s'abonaran a la recollida de la caravana.

  En el cas dels transports, s'hauran de pagar tots els serveis per avançat.

  Les reparacions i instal·lacions d'accessoris s'hauran de demanar amb almenys un mes d'antelació
  i sempre abans del 15 de Juny

  (Preu per hora 49,42€ +IVA, clients Advanced 39,54€ +IVA; clients Premium 34,60€ +IVA)

  TOT EL QUE NECESSITA EL SEU VEHICLE - AMB LA QUALITAT QUE VOSTÈ ES MEREIX