Nota legal

Caravan INN pertany a Caravan INN S.L.

Ctra. C-31, km 368,5
17473 Ventalló (Girona)
E-Mail: ventallo@caravaninn.net

Registre mercantil: CIF: B-17128273

Coordenades bancàries:
TRIODOS BANK
IBAN: ES05 1491 0001 2410 3474 5719
BIC: TRIOESMMXXX

Gerent:
Xavier Ros Izquierdo

 

Protecció de dades

En compliment del que disposa la llei orgànica de Protecció de dades UE 679/2016 (RGDP) Caravan INN S.L. li informa que les seves dades personals s’incorporen als nostres fitxers automatitzats. Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancelació previstos a la Llei, por fer-ho en qualsevol moment dirigint-nos un escrit en aquest sentit.

En cap moment Caravan INN permetrà a terceres persones fer ús d’aquestes dades.