Bescherming persoonsgegevens

De firma Caravan INN garandeert u dat alle door u gegeven persoonlijke gegevens alleen door Caravan INN gebruikt worden en kunnen alleen door de ondergetekende opgevraagd of veranderd worden op elk moment. (Volgens de Spaanse wet bescherming persoonsgegevens 15/99)

Op geen enkel moment zal caravan INN het toestaan dat derden gebruik maken van uw persoonlijke gegevens.