Condicions generals de reserva de lloguer

CONDICIONS DE RESERVA DE LLOGUER · PROGRAMA CONFORT

1. PREUS:
Segons tarifa vigent.

2. TERMINIS DE PAGAMENT:
50% de la suma total per avançat, després de rebre la nostra confirmació de reserva, en la qual constarà l’import i les formes de pagament.
El 50% restant s’abona a l’arribada al càmping, en efectiu o mitjançant xec bancari conformat.

3. DIPÒSIT:
A l’arribada haurà d’efectuar-se un dipòsit de 100 Euros que serà retornat íntegrament el dia de sortida, si la caravana està neta i en perfecte estat.

4. ARRIBADA I SORTIDA:
Arribada a partir de les 16h, les claus estaran a la seva disposició a la recepció del càmping; sortida abans de les 10h.
En cas de retard a l’arribada, només es mantindrà la reserva si existeix avís previ i s’hauran de pagar els dies en que la caravana romangui desocupada. En cas que el client decideixi avançar la sortida pel motiu que sigui, no tindrà dret a reclamar l’abonament de cap quantitat del preu pagat pel lloguer.

5. UBICACIÓ DE LES CARAVANES:
Les nostres caravanes i mòduls es troben instal•lats en parcel•les assignades per tota la temporada. No podem garantir ni parcel•les ni zones determinades dintre de cada càmping, tot i que intentem atendre els desitjos dels nostres clients en la mesura del possible. En cap cas el client podrà traslladar la caravana durant la seva estada, ni exigir un canvi d’ubicació.

6. ANUL·LACIÓ DE RESERVES:
En cas d’anul·lació o canvi de dates d’una reserva confirmada, els serà retornat l’import pagat a compte, deduint del mateix les següents despeses d’anul·lació:
Euros 200 si l’avís es produeix amb més de 30 dies d’antelació
Euros 400 si l’avís es produeix entre 30 i 15 dies d’antelació
Euros 600 si l’avís es produeix entre 15 i 2 dies d’antelació
En cas que l’avís es produeixi amb menys de 2 dies d’antelació no hi haurà devolució d’imports pagats a compte.
(Els aconsellem que contracti una assegurança d’anul·lació de viatges o una de les nostres garanties de reemborsament)
L’anul·lació haurà de comunicar-se sempre per escrit.

7. ANIMALS:
No s’admet cap tipus d’animal domèstic.

L’enviament de la reserva per Internet implica l’acceptació de les condicions de reserva de Caravan INN i de la normativa del càmping.

dalt

CONDICIONS DE RESERVA DE LLOGUER · PROGRAMA SELECT

1. PREUS:

Segons tarifa vigent. Lloguer mínim 7 dies.

2. TERMINIS DE PAGAMENT:

50% de la suma total per avançat, en un termini de 15 dies després de rebre la nostra confirmació de reserva, en la que constarà l’import i les formes de pagament. El 50% restant s’ha d’abonar 30 dies abans de l’arribada al càmping.

3. DIPÒSIT:

Haurà d’efectuar-se un dipòsit de 100 Euros que serà retornat íntegrament el dia de la sortida, si la caravana està neta i en perfecte estat.

4. ARRIBADA I SORTIDA:

Arribada a partir de les 17h, les claus estaran a la seva disposició a la recepció del càmping; sortida abans de les 10h.

En cas de retard en l’arribada, només es mantindrà la reserva si existeix avís previ i s’hauran de pagar els dies (tant de lloguer de la caravana com de la plaça del càmping) en que la caravana romangui desocupada. En cas que el client decideixi avançar la sortida pel motiu que sigui, no tindrà dret a reclamar l’abonament de cap quantitat del preu pagat pel lloguer.

5. UBICACIÓ DE LES CARAVANES:

Caravan INN muntarà la caravana durant el dia d’arribada del client a la parcel·la reservada o a la parcel·la que indiqui el càmping. La caravana es muntarà de tal manera que el vent del nord (Tramuntana) no afecti l’avance o tendall, és a dir que per norma la caravana es muntarà d’esquenes a nord. La caravana estarà a punt per entrar a partir de les 17 hores. En el cas de que existeixi un desig exprés del client intentarem atendre’l en la mesura de les nostres possibilitats. En cap cas el client podrà traslladar la caravana durant la seva estada, ni exigir un canvi d’ubicació.

6. ANUL·LACIÓ DE RESERVES:

En cas d’anul·lació o canvi de dates d’una reserva confirmada, els serà retornat l’import pagat a compte, deduint del mateix les següents despeses d’anul·lació:
Euros 200 si l’avís es produeix amb més de 30 dies d’antelació
Euros 400 si l’avís es produeix entre 30 i 15 dies d’antelació
Euros 600 si l’avís es produeix entre 15 i 2 dies d’antelació
En cas que l’avís es produeixi amb menys de 2 dies d’antelació no hi haurà devolució d’imports pagats a compte.
(Els aconsellem que contracti una assegurança d’anul·lació de viatges o una de les nostres garanties de reemborsament)
L’anul·lació haurà de comunicar-se sempre per escrit.

7. ANIMALS:

Com a norma general no s’admet cap tipus d’animal domèstic. Excepcionalment en temporada baixa es podrà acceptar la presència d’animals domèstics a la parcel·la, prèvia petició expressa en el moment d’efectuar la reserva, i amb el compromís per escrit que l’animal no entrarà a l’interior de la caravana.

L’enviament de la reserva per Internet implica l’acceptació d’aquestes Condicions de Reserva.

dalt